SKIKT

///

STRATUM


2023

En platsspecifik installation på toppen av Brudaremossen i Delsjöområdet i Göteborg i form av ett samarbete tillsammans med ljud- och ljuskonstnären John Wattström.
SKIKT har för avsikt att berätta om den dubbelhet som finns i platsen; det som en gång varit en soptipp och förgiftar marken har också varit förutsättningen för en vacker och naturnära plats.
Vad ligger begravet här, vad är i jord och vad är ovan, vad berättar lagren?
Installationen visades en helg i september som en del av GIBCA Extendeds program 2023 och med stöd av Göteborgs stad.

///

Collaborative site-specific installation at the top of Brudaremossen in the area of Delsjön, Gothenburg together with light and sound artist John Wattsröm.
Stratum aims to narrate the duality of its surroundings; from the bog to the landfill that still poisons the grounds, and the beautiful viewing area it now holds.
What is buried here, what lies in the soil and what is above, what do the layers tell?
The installation was on display during two days in September as part of GIBCA Extended's program with support by the City of Gothenburg.

SKIKT

STRATUM

490x230cm

Ull, hampa, lin, merceriserad bomull, polyester, canvas, spännband, reglar, RGB-ljus, ljudverk (video nedan)

///

Wool, hemp, linen, mercerised cotton, polyester, cotton canvas, straps, beams, RGB light, sound (video below)Utan ljus och ljudverk :

Without light and sound piece:

Foto och video:
John Wattström


Med stöd av / with support by:
Göteborgs stad